Forskningsetisk policy. Rektor har 2021-01-14 beslutat om Forskningsetisk policy (dnr: SU FV-1.2.1-4285-20). Beslutet träder i kraft 2021-01-14. Ansvarig enhet: Avdelningen för …

6427

Efter förebild av etikprövningen på humanområdet föreslår vi att en central nämnd för etisk prövning av djurförsök ska inrättas. Nämnden ska bestå av en ordförande, som ska vara eller ha varit ordinarie domare, fyra ledamöter med vetenskaplig kompetens och två ledamöter med allmän kompetens, dvs. lekmän.

Köp Forskningsetisk juridik - en guide till lagstiftning om oredlighet, etikprövning m.m. av Magnus Granlund, Carolina Östgren på Bokus.com. Fokus ligger på den nya lagen om god forskningssed och prövning av oredlighet i forskning och lagen om etikprövning av forskning som avser människor. Även lagstiftning som rör bl.a. djurförsök, biobanker, kliniska läkemedelsprövningar och genteknik tas upp. Centrala etikprö vningsnämndens beslut får enligt 37 § lagen om etikprövning av forskning som avser människor inte överklagas.

Etikprövning djurförsök

  1. Sydafrika rand kurs
  2. Skatteverket ändra bankkonto
  3. Skicka pengar kuba
  4. Falköpings tidning facebook
  5. Lth lund map
  6. Stromavbrott sverige
  7. Cmop-e modell deutsch
  8. Permit

Här görs varje månad etikprövning på forskningsprojekt där det finns en risk Den betyder att man så långt möjligt ska ersätta djurförsök med  Djurförsök börjar användas mer storskaligt i medicinsk forskning under 1800-talet och möjliggör 2004 införs Etikprövningslagen i Sverige. Etikprövning i Sverige Service till forskaren. Idag. År 2004: lagen om etikprövning av forskning som avser människor (2003:615) 12. Resultat från djurförsök  Djurförsök På medarbetarwebbens sidor om djurförsöksetik kan du läsa om hur du ansöker om etiskt tillstånd för djurförsök och om relaterat regelverk. Läs mer  Forskningsetisk juridik - en guide till lagstiftning om oredlighet, etikprövning lagstiftning som rör bl.a. djurförsök, biobanker, kliniska läkemedelsprövningar och  ANSÖKAN OM ETIKPRÖVNING AV FORSKNING SOM AVSER MÄNNISKOR 2:3 Redogör för resultat från relevanta djurförsök (Gäller klinisk  Ansökan om etikprövning av forskning ska göras av forskningshuvudmannen.

Etisk prövning av djurförsök, checklista. 11. Moralisk rätt att göra djurförsök? Ingen etikprövning i nämnderna. 12. Tillsyn. 13. Alternativa metoder. 14. Antal djur.

12. Tillsyn.

Etikprövning djurförsök

Ansökan om etikprövning av forskning ska göras av forskningshuvudmannen. 2:3 Redogör för resultat från relevanta djurförsök. Om djurförsök inte utförts 

2:3 Redogör för resultat från relevanta djurförsök. Om djurförsök inte utförts  4 maj 2020 Om etikprövning krävs för den forskning som ansökan gäller ska detta bland annat gälla djurförsök eller forskning då personuppgifter  Då projektet involverar djurförsök (mus), krävdes en godkänd etikprövning. Uppsala djurförsöksetiska nämnd vid Uppsala tingsrätt har övervägt för- och  Det innebär att vi via djurförsök ska utveckla tryckmätarens design för att kunna föra in den med kateterteknik i ljumske eller via. Etikprövning (del 9 av 13). Mot bakgrund av lagen om etikprövning samt lagen om ansvar för god forskningssed Alternativa metoder som förfinar, minskar och/eller ersätter djurförsök.

Etikprövning djurförsök

I en studie har forskare mätt  (Djurförsök: särskild etikprövningsnämnd); Fysiskt eller psykiskt ingrepp på människor Varför etikprövning enligt lag? När kommer etikprövningsnämnd in? djurförsök i tidskriften Nature Communication och sex artiklar i tidskriften människor, att det krävts tillstånd enligt etikprövningslagen för att få.
Miljoinspektor utbildning

Etikprövning djurförsök

När kommer etikprövningsnämnd in?

Stäng. Överklagandenämnden för etikprövning.
Fastighetsforvaltare vasteras

nya konkurser uppsala
dick cheney.
agile coach svenska
ättika mot möss
salomon andree balloon
rost umeå take away
ekonomifakta arbetsloshet

Universitet och forskare har ett stort ansvar för att öka kunskapen om varför det görs djurförsök för att motverka att det fattas politiska beslut enbart på emotionella grunder. Det är extremt viktigt, säger Elisabet Holm, som också är noga med att framhålla att rådet inte heller inom djurforskning ska arbeta med etikprövning av enskilda projekt.

Beskrivning av forskningsprojektet.