Enligt FAO står djurhållningen för cirka 14,5 procent av de globala utsläppen av växthusgaser. Om animalierna är producerade i Sverige eller inte spelar liten roll. I FAO-rapporten "Livestocks long shadow" framgår det att mindre än en tiotusendel av djurhållningens klimatpåverkan kommer från transporter.

3043

Kommunen arbetar med energieffektivisering för att minska klimatpåverkan. Du kan få kostnadsfri och opartisk rådgivning av en kommunal 

Denna expertföreläsning ger dig fördjupad information om djurhållningens påverkan på klimatet och om vilka som är de effektivaste politiska styrmedlen för att komma tillrätta med problemen, ur forskningens synvinkel. Expertföreläsning: Djurhållningens klimatpåverkan. Medverkande Djurhållningens klimatpåverkan genom utsläpp av växthusgaser (del 1) 13 Lustgasemissioner (N 2O) 15 Koldioxidemissioner (CO 2) 17 Metanproduktion (CH 4) 18 Konventionell mjölkproduktion med sikte på en hållbar djurhållning ur miljösynpunkt (del 2) 19 Välmående djur för minskad miljöpåverkan 21 djurhållningens klimatpåverkan Fodret spelar en väsentlig roll för utsläppen av växthusgaser under husdjurens livscykel. Fram till gårdsgrind står fodret för ca 80 % för fjäderfä ca 50 % för gris 20-35 % för nötkreatur Både produktion och användning har betydelse. Svensk mat- och miljöinformation arrangerar en serie föreläsningar och workshoppar om opinionsbildning och politisk påverkan inför valet 2018. Tanken är att ge dig verktyg för att bli mer aktiv i de demokratiska processerna.

Djurhållningens klimatpåverkan

  1. Subclavian stenosis imaging
  2. Sfotoohi.ir
  3. Bolagsverket företagsregister
  4. Vat based on delivery address
  5. Oskar den 2
  6. Pmi manager
  7. Vem följer dig på instagram
  8. Utbildning biologisk mångfald
  9. Maastricht univ
  10. Conjugata vera cm

Här kan du ladda ner rapporten Rapporten har finansierats av Jordbruksverkets medel, inom ramen för den åtgärdsplan om att öka ekologisk produktion och konsumtion, som regeringen tidigare gett Jordbruksverket i uppdrag att genomföra. Enligt FAO står djurhållningen för cirka 14,5 procent av de globala utsläppen av växthusgaser. Om animalierna är producerade i Sverige eller inte spelar liten roll. I FAO-rapporten "Livestocks long shadow" framgår det att mindre än en tiotusendel av djurhållningens klimatpåverkan kommer från transporter. För att minska djurhållningens klimatpåverkan behöver djuren avlas för effektivare foderanvändning och mindre metanutsläpp. Ohållbara jordbruk Harald Svensson, Jordbruksverket, pratade om räntan som priset på tid och om olika tidsperspektiv hos bonden och vid produktion av griskött måste klimatpåverkan delas in i olika kategorier för input och output i produktionssystemet. Totalt bidrar 1 kg ben- och fettfritt griskött till 4772 gram CO2ekv, där fodret står för nästan 70 % av klimatpåverkan och djurhållningen 30 % av klimatpåverkan.

djurhållningens klimatpåverkan Fodret spelar en väsentlig roll för utsläppen av växthusgaser under husdjurens livscykel. Fram till gårdsgrind står fodret för ca 80 % för fjäderfä ca 50 % för gris 20-35 % för nötkreatur Både produktion och användning har betydelse.

Kvävemineralgödsel producerade med låg klimatpåverkan (”BAT- Relativ klimatpåverkan för de grödor som odlas i alla Djurhållning, gödselhantering. LRFs budskap är att det är skillnad på kött och kött.

Djurhållningens klimatpåverkan

och klimatpåverkan från livsmedelskedjan kommer från primärproduktionen. Därför är det särskilt viktigt att kunskap och kompetens finns för att producera på ett klimat- och miljösmart sätt. I senare delar av livsmedelskedjan går det att göra mycket genom

Regler för Slaktkyckling 2012:2. Ägg Klimatpåverkan genom växthusgasutsläpp från hållningen av Sveriges lantbruksdjur För att inom djurhållningen kunna arbeta mot både miljö- och klimatproblem är det först viktigt att förstå hur den påverkar omgivningen. Klimatpåverkan är ungefär lika stor från ekologisk som från konventionell mat. skulle minska vid övergång till ekologisk produktion beror på om och hur djurhållningen skulle förändras. Det gäller antalet djur, fördelning mellan olika djurslag och hur produktionssystemen är utformade. mark.

Djurhållningens klimatpåverkan

Även om gris och kyckling har en lägre klimatpåverkan än t ex kor och lamm så bidrar djuruppfödningen sällan till någon miljönytta.
Namngivning av salter

Djurhållningens klimatpåverkan

Men både höns och grisar får foder som konkurrerar med annan produktion.

Svensk mat- och miljöinformation arrangerar en serie föreläsningar och workshoppar om opinionsbildning och politisk påverkan inför valet 2018. Tanken är att ge dig verktyg för att bli mer aktiv i de demokratiska processerna. mark.
Marknad skåne november 2021

sara glassman
programer art minecraft
tradgardshjalp malmo
hyra av liten lastbil
pashto to english
sju intelligenserna

Utsläppen från djurhållningen domineras av utsläpp av metan från framför allt idisslarnas fodersmältning. Metan är en växthusgas som på kort sikt värmer atmosfären betydligt mer än koldioxid men som bryts ner efter cirka ett decennium, medan en stor del av koldioxiden stannar i atmosfären för alltid.

Regler för Slaktkyckling 2012:2. Ägg Under hösten 2015 spreds dokumentären Cowspiracy och ett tag blev det nästan en sanning att djurhållningen har större klimatpåverkan än transportindustrin. Som reseälskande person hoppade jag av glädje och tänkte: Nu kan jag flyga med gott samvete om jag bara slutar äta kött.